Si teniu problemes, reviseu el fitxer csv d'exemple adjunt. Ha de ser separat per comes.
El fitxer .csv separat per comes ha de contenir dues columnes. La primera filera no la té en consideració, la farem servir d’etiquetes.

Fitxer CSV cens test fictici

Un cop carregat el fitxer a l’opció pujar cens, ens hauria de retornar un missatge de tot correcte pel totals d’assentaments:

Importaci__correcta.png