Els components són els següents:

Pàgina: pàgines estàtiques amb suport multiidioma.

Trobades: trobades presencials, és a dir, esdeveniments cara a cara inclosos en un procés. Poden ser les sessions de debat, sessions informatives, etc.

Propostes: contribucions escrites dels usuaris i les usuàries a la plataforma, i que poden ser objecte de decisió.

Pressupostos: mòdul específic per desplegar un procés de pressupostos participatius. Permet determinar el percentatge mínim sobre el total del pressupost per donar suport als projectes presentats.

Enquestes: per fer enquestes.

Seguiment: per fer seguiment de les propostes.

Debats: per fer discussions. Recomanem no utilitzar-la, ja que la funcionalitat propostes és similar i, a més a més, permet la traçabilitat de les propostes.

 

Per a configurar les funcionalitats, cliqueu Components en el submenú del procés. Apareix una llista amb els components que ja han estat configurades pel procés: el Nom del component i el Tipus que s’ha utilitzat per crear-lo (Figura 1). Des d’aquesta llista, a través de les icones, es poden realitzar les accions següents: Gestionar, Publicar/Despublicar, Configurar, configurar els Permisos i Eliminar.

image045.png

Fig. 1. Gestió dels components

Per a configurar un nou component, cliqueu Afegir component en la part superior dreta de la finestra i seleccioneu el tipus de component que voleu configurar en el desplegable (Figura 2).

image047.png

Fig. 2. Gestió dels components

 

Pàgina

Es tracta de pàgines que podeu editar amb la informació que vulgueu.

Per afegir una pàgina, cliqueu Pàgina en el desplegable Afegir component (Figura 3).

S’obre la finestra Afegir component: Pàgina, s’han d’omplir els camps (Figura 4):

Nom: nom de la pàgina.

Pes: correspon a l’ordre en què els components (en aquest cas, la pàgina) es mostren en el menú del procés participatiu. Com més pes, més a la dreta.

Configuració global: (només si voleu mostrar un Avís en la Pàgina) escriviu el contingut del missatge.

Configuració de fase: (només si voleu mostrar un Avís en la Pàgina durant l’execució d’una fase) escriviu el contingut del missatge en la fase en la qual hauria de sortir.

image049.png

Fig. 3. Afegir pàgina

image051.png

Fig. 4. Editar pàgina

 

Trobades

Per a poder afegir els actes presencials, en primer lloc cal configurar el component Trobades. En el desplegable Afegir component cliqueu Trobades, que obre la finestra Afegir component: Trobades (Figura 5).

Cal donar un Nom a la trobada, seleccionar l’Ordre (posició en el menú del procés), i escriure els avisos, si escau, a Configuració Global i Configuració de fase, i marcar (clicant) Comentaris habilitats/bloquejats perquè els participants del procés puguin fer comentaris en les trobades. Tot seguit, cliqueu Afegir component.

Un cop configurat el component Trobades, es poden crear les trobades concretes. En el submenú de l’esquerra del procés de participació, a Components, cliqueu el nom que hàgiu donat al component). S’obre la finestra Trobades, amb el llistat de trobades que han estat creades prèviament (Figura 6).

image053.png

Fig. 5. Component Trobades

image055.png

Fig. 6. Llista de trobades

 

Des d’aquesta finestra, clicant sobre les icones es poden realitzar les accions següents:

 • Previsualitzar com quedarà la publicació de la trobada
 • Editar
 • Configuració de les Inscripcions
 • Tancar la trobada un cop realitzada
 • Adjuntar arxius
 • Esborrar (eliminar la trobada).

Per crear una trobada, cliqueu Nova en la part superior dreta de la finestra de trobades (Figura 6). S’obre la finestra Crear trobada.

image057.png

Fig. 7. Crear trobada

 

La informació que s’ha d’editar quan es crea una trobada és (Figura 7):

 • Títol
 • Descripció
 • Adreça: nom de la via, número, codi postal, ciutat
 • Ubicació: nom de l’edifici, sala on es realitzarà...
 • Detalls d’ubicació: si escau, com arribar-hi, pis, bloc, etc.
 • Hora d’inici i Hora de finalització: seleccioneu la data i els horaris en el calendari que surt clicant dins el camp.
 • Categoria: si escau, seleccioneu la categoria en el desplegable.

Per activar les inscripcions de la trobada, en la finestra Trobades (Figura 7), cliqueu la icona Inscripcions. S’obre la finestra Inscripcions (Figura 8), en la qual s’ha de clicar Inscripcions habilitades, seleccionar en el desplegable Inscripcions disponibles per la trobada, l’aforament disponible (deixar a 0 si els espais disponibles són il·limitats), i escriure els Termes d’inscripció al camp corresponent. En acabar, cliqueu Desa. Des d’aquesta finestra es poden exportar les inscripcions en els formats CSV, Excel (XLS) o JSON seleccionant el format en el desplegable Exporta.

image059.png

Fig. 8. Habilitar inscripcions

Si voleu adjuntar un arxiu a la informació sobre la trobada, en la finestra Trobades, cliqueu la icona  Adjunts. S’obre la finestra Adjunts, on sortirà la llista si hi ha altres arxius adjunts i des de la qual es poden Editar o Eliminar els arxius adjunts.

Clicar Nou/va per a adjuntar un arxiu. A continuació, en la finestra Nou arxiu adjunt, escriviu el Títol i la Descripció, carregueu l’arxiu (clicant Examinar a Arxiu), i cliqueu Crea arxiu adjunt (Figura 9).

image063.png

Fig. 9. Crear adjunt a les trobades

 

Propostes

Per a configurar la funcionalitat Propostes, en el submenú del procés, cliqueu Components, i a continuació cliqueu Afegir component en la part superior dreta de la finestra i seleccioneu Propostes. S’obre la finestra Afegir funcionalitat: Propostes (Figura 10). La informació que cal escriure quan es configura el component de propostes és:

image065.png

Fig. 10. Crear propostes

Nom

Pes: l’ordre en què s’ha de mostrar el component Propostes en el menú del procés participatiu.

Configuració global:

- Límit de vot: Seleccioneu, si escau, el límit de suports que pot donar un usuari.

Recomanem no utilitzar de moment aquesta funcionalitat, ja que els processos participatius engegats per la Generalitat estan més avesats a la deliberació.

- Marqueu les opcions que voleu activar per a la configuració general de la funcionalitat Propostes: Resposta oficial a propostes activades, Propostes oficials habilitades, Comentaris habilitats, Geocodificació habilitada, i Permetre arxius adjunts.

Recomanem deixar habilitats els camps que venen per defecte i habilitar Permetre arxius adjunts, de tal manera que a les propostes que facin els ciutadans aquests podran afegir documents adjunts.

- Avís: escriviu-lo si voleu mostrar un avís quan la persona usuària estigui fent una proposta.

- Text d’ajuda en crear una nova proposta: escriviu-lo si voleu mostrar-lo.

Configuració de fase:

- Marqueu les opcions que voleu activar per a cadascuna de les fases: Suports habilitats, Suports bloquejats, Vots ocults (si els vots estan habilitats, marcant aquesta opció s’amaga el nombre de vots), Comentaris bloquejats, Habilitar la creació de propostes, i Resposta oficial a propostes activades.

Recomanem deixar habilitats els camps que venen per defecte. Us proposem un text com a model de resposta: «Gràcies per la teva participació. La teva proposta s’està valorant».

- Avís: escriviu-lo si voleu mostrar un avís quan la persona usuària estigui fent una proposta.

image067.png

Fig. 11. Crear propostes

Per acabar, cliqueu Afegir funcionalitat.

Per a la gestió de les propostes, és a dir acceptar/rebutjar les propostes que han fet els participants durant el procés, cliqueu Propostes en el submenú del procés.

S’obre la finestra Propostes, on hi ha el llistat amb totes les propostes i per a cadascuna una sèrie d’informació (Títol, Categoria, Àmbit, i Estat, és a dir, si està Acceptada, Rebutjada, o No resposta), i les possibles Accions (Respondre i Previsualitzar).

image069.png

Fig. 12. Finestra amb les propostes rebudes

Per respondre les propostes, cliqueu la icona Resposta, i s’obrirà la finestra Respondre a la proposta, en què heu de marcar Acceptada o Rebutjada i escriure el motiu o la resposta que voleu donar en el quadre Resposta.

El fet d’acceptar o rebutjar una proposta fa referència a si es durà a terme o no. Per això, si en el moment de la participació encara no se sap, es pot mantenir “En estudi” amb un text tipus «Gràcies per participar. La teva proposta s’està valorant».

Si a la fase de planificació o execució de la política pública ja se sap si s’accepta o no la proposta, es pot canviar l’estatus. En aquest cas, recomanem que sempre s’expliqui per què s’accepta o per què no.

image071.png

Fig. 13. Respondre a les propostes

També es poden exportar les propostes i/o els comentaris en els formats CSV o JSON, clicant Exporta en la part superior dreta.

 

Pressupostos

Per a configurar la funcionalitat de pressupostos participatius, en el submenú del procés, cliqueu Components, després Afegir component en la part superior dreta de la finestra i seleccioneu Pressupostos. S’obre la finestra Afegir funcionalitat: Pressupostos. S’han d’omplir els camps:

 • Nom: nom de la funcionalitat.
 • Ordre: correspon a l’ordre en què volem que es mostri el component en el menú de procés.
 • Configuració global:
  • Pressupost total: seleccioneu la xifra en el desplegable.
  • Percentatge del pressupost mínim per fer el vot: seleccioneu el percentatge en el desplegable.
  • Comentaris habilitats: marqueu perquè es puguin fer comentaris.
  • Avís: escriviu-lo si voleu mostrar un avís.
 • Configuració de fase; per cada fase marqueu les opcions oportunes:
  • Comentaris bloquejats: marqueu si no s’han de poder fer comentaris.
  • Suports habilitats: es permeten recollir suports (vots) als projectes.
  • Mostra vots: es mostra el nombre de vegades que un projecte ha estat seleccionat
  • Avís: escriviu-lo si voleu mostrar un avís en alguna fase.

Per finalitzar, cliqueu Afegir Component.

image073.png

Fig. 14. Crear pressupostos

Un cop configurada la funcionalitat de pressupostos, s’han de crear els projectes que aniran a votació. En el submenú del procés participatiu, a Components, seleccioneu el nom que hàgiu donat a la funcionalitat), i cliqueu Nou. S’obre la finestra Nou resultat. Els camps que surten a la fitxa són els següents:

 • Títol
 • Descripció
 • Pressupost
 • Àmbit: seleccioneu l’àmbit en el menú desplegable.
 • Categoria: si escau, seleccioneu la categoria del menú desplegable (que prèviament s’ha hagut de crear en generar el procés participatiu).
 • Propostes relacionades: seleccioneu les propostes que tenen relació amb el projecte.

image075.png

Fig. 15. Pressupostos

Per editar els projectes a votació, en el submenú del procés participatiu, a Components seleccioneu el nom de la funcionalitat.

S’obre la finestra Projectes. Cliqueu les icones corresponents: Previsualitzar per veure com quedarà, Editar, Adjunts per afegir documents o Esborrar. Des d’aquesta finestra també es poden veure els suports que han rebut els diferents projectes (Nombre de vots) i els vots totals (Vots finalitzats, i Vots en procés, és a dir, que el participant ha començat a votar però encara no ha emès el vot).

image078.jpgimage077.png

Fig. 16. Pressupostos

A més de crear els projectes, cal especificar qui podrà donar-hi suport. En el submenú del procés, cliqueu Components i la icona Permisos de (Nom pressupostos).

image079.png

Fig. 17. Pressupostos

Enquestes

Per poder fer enquestes.

Seguiment

Per a configurar el component Seguiments, en el submenú del procés, cliqueu Components, i a continuació cliqueu Afegir component en la part superior dreta de la finestra i seleccioneu Seguiments. S’obre la finestra Afegir Component: Seguiments.

 Aquesta funcionalitat s’habilita per a fer seguiment dels resultats, de com les propostes ciutadanes s’apliquen a la política pública sotmesa a debat.

Com a proposta intermèdia per anar treballant el retorn i el retiment de comptes amb la ciutadania, us proposem que pugueu elaborar un primer retorn.

Aquest consisteix a demostrar als participants que se’ls ha escoltat, que s’ha pres nota i que s’ha treballat la informació obtinguda.

Per això, és molt recomanable elaborar un document de conclusions explicant quines propostes s’accepten, quines no i per què. Aquest document o pàgina la podeu crear amb la funcionalitat Pàgina, sota el títol Retorn (Figura d’exemple de pàgina de retorn).

image083.png

Figura d’exemple de Pàgina de retorn

Debats

Per fer discussions. Recomanem no utilitzar-la, ja que la funcionalitat propostes és similar i, a més a més, permet la traçabilitat de les propostes.