Un procés participatiu es veurà reflectit al portal Participa en fases diferents, cadascuna amb una data d’inici i una de finalització predefinides al començament, amb l’objectiu que la ciutadania tingui clar en quin moment del procés es troba i com hi pot participar en cada moment.

A títol orientatiu, l’estructura estàndard d’un procés participatiu pot ser: fase d’informació, fase de participació ciutadana, fase de recollida de resultats (primer retorn), fase d’avaluació i seguiment (segon retorn).

Per a configurar les fases del procés, cliqueu Fases del procés en el submenú del procés participatiu, i a continuació cliqueu Nou/va. S’obre la finestra Nova fase de procés participatiu (Figura 1).

Nova fase de procés participatiu

Fig. 1. Creació de fases del procés participatiu

Per a cadascuna de les fases, cal escriure:

Títol

Descripció

Data d’inici i Data de finalització

 

Un cop fet, cliqueu Crear.

Per activar la fase en què es troba el procés, en el submenú del procés  cliqueu Fases del procés. S’obre la finestra on hi ha totes les fases del procés que han estat configurades i les icones que permeten d’activar, editar i eliminar cadascuna. Cliqueu Activar en la fase que correspon (Figura 2). Cal tenir en compte que el canvi de fases no és automàtic i s’haurà d’estar pendent d’aquest aspecte.

Fig. 2. Fases del procés participatiu

Les persones usuàries podran visualitzar les diferents fases i descripcions que han estat configurades, clicant Veure les fases (en la imatge de bandera, a la dreta). La fase que es troba activa s’evidenciarà marcada en vermell (Figura 3).

fase activa

Fig. 3. Com visualitza l’usuari les fases del procés participatiu