Les categories estan concebudes com eixos que permeten estructurar el debat del procés participatiu.

Les categories tenen dues visualitzacions:

  • D’una banda, es visualitzen a la pàgina principal del procés participatiu (Figura 1).
  • De l’altra, són el pas intermedi per filtrar les propostes que faci arribar la ciutadania (Figura 2).

image087.pngimage089.png

Figura 1. Visualització de categories a pàgina principal del procés participatiu

image091.png

Figura 2. Visualització de categories a la pàgina per fer propostes

Per a configurar les categories, cliqueu Categories al submenú del procés. A continuació cliqueu Nou/va.

Per a cada una de les categories/subcategories cal escriure: Nom, Descripció, i, en el cas que es tracti d’una subcategoria, seleccionar la categoria a què correspon en el desplegable Superior.

En acabar, cliqueu Crea una categoria (Figura 3).

image093.png

Figura 3. Creació d’una categoria