En primer lloc, cal omplir els camps amb la informació general sobre el procés (Figura 1).

image032.png

Fig. 1. Nou procés participatiu

 

Títol: poseu el nom del procés participatiu. Recordeu que la plataforma inclou, a més del català, el castellà i l’aranès. Cal omplir la informació en aquests idiomes.

Subtítol.

Nom curt d’URL: identifica la pàgina on hi haurà la informació general sobre el procés (“nomdelprocés”, http://instancia.decidimcatalunya.cat/processes/nomdelprocés).

Hashtag: etiqueta per a xarxes social. La mateixa que s’utilitzarà a les campanyes de xarxes, a Twitter, Facebook, Instagram, etc. (una sola paraula).

Data d’inici: seleccioneu la data corresponent en el calendari, que apareix quan es clica el quadre Data d’inici.

Data de finalització: seleccioneu la data corresponent en el calendari.

Destacat: marqueu si es vol destacar el procés en la pàgina principal de la plataforma. Si és així, hi apareixerà a l’slider.

Descripció breu: màxim 600 caràcters, explicant les accions de participació. La informació d’aquest apartat es visualitzarà a la pàgina amb un cos de text superior.

Descripció: a partir de 1.600 caràcters es mostra un “Llegir més”.

Imatge de portada: imatge associada al procés participatiu que surt a la pàgina general de processos (Figura 2) i a la pàgina principal de Participa, si s’ha marcat l’opció de Destacat (Figura 3). Dimensions mínimes: 1.015 px d’amplada per 667 px d’alçada. Es recomana que aquesta imatge no contingui text. El text apareix quan s’editen els camps.

Imatge de bàner: imatge per a totes les pàgines del procés, es publica en la part superior de les pàgines, d’esquerra a dreta (Figura 15). Dimensions mínimes: 1.200 px d’amplada per 300 px d’alçada. Es recomana que aquesta imatge no contingui text. El text apareix quan s’editen els camps.

Bústia de suggeriments: indiqueu un correu electrònic (si voleu).

A qui va dirigit: indiqueu a qui s’adreça el procés participatiu. Si hi ha col·lectius específics, indiqueu-los.

Àmbit: deixeu les pestanyes d’àmbit habilitat i àmbit participatiu en blanc.

Àmbit participatiu: explicació del marge o límits de decisió que tindrà la ciutadania en aquest procés.

Estructura participativa: grup promotor, comissió de seguiment, grup de treball, entitats que participaran en els diversos tallers i reunions del procés participatiu.

Grup de processos: en el cas de ser un procés participatiu, indiqueu el procés. En el cas que fos una participació en normativa, indiqueu normativa. Això servirà per a indicar l’eina participativa de què es tracta i que es visualitzi en una pestanya o en una altra del portal.

Departament: identifiqueu el departament promotor del procés.

Tema: indiqueu el tema pel qual es classificaria el procés participatiu (són temes a partir dels temes configurats a la instància).

Tipus: només cal indicar quin tipus és si heu escollit Participació en normativa a Grup de processos. Si es tracta d’un procés participatiu, deixeu-lo en blanc.

Mostrar estadístiques: marqueu si voleu mostrar les estadístiques del procés (nombre de sessions, propostes rebudes, etc.) a la pàgina principal del procés.

image035.gif

Fig. 13. Imatge d’exemple dels processos participatius

image036.gif

Fig. 14. Imatge destacada a la pàgina principal

image019.gif

Fig. 15. Fases del procés

 

Per finalitzar, cliqueu Crear. Es pot veure com es visualitzarà tota aquesta informació clicant la icona Previsualitzar que correspon al procés.

Per acabar de configurar el procés, en la finestra on hi ha el llistat de processos, cliqueu sobre el nom del projecte. S’obre la finestra amb la informació general sobre el procés i, a l’esquerra, apareix el submenú del procés, a través del qual es poden configurar les fases del procés, les funcionalitats, les categories, les persones usuàries del procés, les moderacions i la informació adjunta.