Per a configurar els processos participatius del servei, cliqueu a Processos en el Tauler de control. Apareixerà un llistat amb els processos existents (Figura 1).

image024.png

Fig. 1. Processos participatius

Per a cadascun dels processos es mostra la data de creació, si està publicat o no, i es permet realitzar les accions següents, clicant les icones corresponents: duplicar el procés, configurar-lo i previsualitzar com quedarà un cop publicat.

Es pot editar la informació sobre els processos clicant la icona Configurar o bé clicant sobre el nom del procés.

Per a crear un nou procés, cliqueu a Duplicar o a Nou/va en el submenú de Processos participatius o en la part superior dreta de la finestra (Figura 2).

image026.png

Fig. 2. Processos participatius

S’obre la pantalla on cal escriure la informació general sobre el procés (Figura 3). La configuració del procés (fases, usuaris, funcionalitats, etc.) es fa a través del submenú del procés, que apareix quan es clica sobre un procés en la pantalla de la llista de processos (Figura 4). Aquest submenú es troba a l’esquerra de la finestra del procés.

image028.png

Fig. 3. Configuració del procés participatiu

image030.png

Fig. 4. Submenú de configuració del procés participatiu