La funcionalitat Moderacions permet moderar els debats per tal que aquests siguin democràtics i constructius.

Fent ús d’aquesta funcionalitat, els administradors, col·laboradors o el moderador d’un procés poden amagar els continguts/aportacions que han estat denunciats, quan es consideri pertinent la denúncia, o desfer la denúncia.

En general, es consideren continguts denunciables els que són ofensius, poden ser considerats contingut brossa (posts publicitaris relacionats o no amb el tema de debat, enllaços a pàgines web malicioses, trolling, informació abusiva o no desitjada), o no estan relacionats amb el tema de discussió.

Per gestionar els continguts denunciats, cliqueu Moderacions en el submenú del procés. Apareix una pantalla amb tots els comentaris que han estat denunciats pendents de moderació i la informació següent per a cadascun:

  • Tipus: si es tracta d’una proposta (Proposal) o d’un comentari (Comment).
  • URL del contingut reportat: enllaç on es pot veure el contingut denunciat i les motivacions que han portat a denunciar-lo.
  • Denúncies: per què ha estat denunciat. Pot ser: perquè no està relacionat amb el tema de debat (“does_not_belong” ), es tracta de contingut brossa o és un comentari ofensiu (“offensive”).
  • Recompte: Nombre de vegades que ha estat denunciat per usuaris diferents.
  • Accions: clicant les icones de la dreta es pot Desfer denúncia o Amagar.

 image095.pngFigura 1. Moderacions