Decidim Catalunya és una plataforma digital de participació ciutadana que l’AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes amb l’objectiu d’ajudar a ciutadans, organitzacions i institucions públiques a organitzar-se democràticament a tots els nivells. Facilita una participació més àgil, reduint el temps per conèixer que en pensen els ciutadans.  Es basa en una solució col·laborativa i àgil on es facilita la publicació de mecanismes participatius de manera autogestionable.